Ring og book til på 64 49 20 96

Aircon Eftersyn

Ved regelmæssig tjek og service af din aircondition ved dit lokale Hella Service Partner værksted, kan risikoen for, at anlægget svigter, reduceres betydeligt. Hvert år forsvinder ca. 10 % af det kølemiddel, der befinder sig i kredsløbet, ved fordampning gennem slanger og samlinger. Det medfører nedsat ydeevne og kan forårsage alvorlige kompressorskader med store reparationsudgifter til følge. Derfor er det meget vigtigt af få TJEKKET og SERVICERET klimaanlægget.

Hos Hella Service Partner værksteder anbefaler vi normalt tjek af airconditionanlæg efter hver 15.000 km eller minimum én gang årligt. Det forlænger anlæggets levetid, og du undgår samtidig lugtgener. Vi anbefaler også et større service på dit anlæg hvert andet år.

Ved et airconditiontjek foretager vi:

  • Visuel kontrol af alle komponenter
  • Funktions- og ydelseskontrol
  • Desinficering af fordamperen om nødvendigt